Το εφευρετικό βήμα, οι 3+3=6 αλληλεπιδράσεις και περισσότερα...

Το εφευρετικό βήμα της εφεύρεσης και οι 3+3=6 μαγνητικές αλληλεπιδράσεις και πολικότητες.
Απάντηση
yorgoskertsopoulos
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 16
Εγγραφή: 24 Μάιος 2019, 18:51

Το εφευρετικό βήμα, οι 3+3=6 αλληλεπιδράσεις και περισσότερα...

Δημοσίευση από yorgoskertsopoulos » 24 Μάιος 2019, 22:22

Εισαγωγή

Περισσότερες από 96 εντελώς νέοι τύποι πολικότητες και αλληλεπιδράσεις εκτελούνται από την εφεύρεση "Μαγνητικό σύστημα πολλαπλών αλληλεπιδράσεων" η οποία είναι παγκόσμια κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε περισσότερες από 11 χώρες. Αντί να παρατηρούμε μία μοναδική αλληλεπίδραση μεταξύ αντιμέτωπων αλληλεπιδρώντων μαγνητικών κατασκευών, μπορούμε να κατασκευάσουμε πολλαπλές πολικότητες εναλλάξιμες ανάλογα με την απόσταση μεταξύ των κατασκευών και έτσι να λάβουμε εναλλάξιμες πολλαπλές αλληλεπιδράσεις ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων πολικότητας. Οι αντιπαρατιθέμενες αλληλοεπικαλυπτόμενες κατασκευές απωθούν η μια την άλλη με την όμοια πολικότητα στη μεγαλύτερη απόσταση και όταν πλησιάζουν έλκουν έντονα η μια την άλλη και στην κρίσιμη απόσταση όπου οι πόλοι είναι "όμοιοι" και "ανόμοιοι" ταυτόχρονα, μένοντας ακίνητες σε "ασταθή ισορροπία". Η στάθμη της τεχνικής δεν έχει τρεις αλληλεπιδράσεις ανάλογα με την μεταβλητή απόσταση, δεν μπορεί να μεταβάλει την πολικότητα και συνεπώς τις αλληλεπιδράσεις και δεν μπορεί να έχει ταυτόχρονα όμοιους και ανόμοιους πόλους.

Επίσης, το αντίθετο από τις παραπάνω τρεις αλληλεπιδράσεις συμβαίνει με μια αλλαγή της πολικότητας στη συμμετρία των κατασκευών και στη μεγαλύτερη απόσταση μπορούμε να παρατηρήσουμε τις κατασκευές να έλκουν έντονα η μια την άλλη και όταν έρθουν πιο κοντά απωθούν έντονα η μια την άλλη, έχοντας ένα κενό αέρα ανίκανες να ενωθούν και στην κρίσιμη απόσταση όπου οι πόλοι είναι ανόμοιοι και όμοιοι ταυτόχρονα, στηρίζονται ακίνητες σε "σταθερή ισορροπία". Η στάθμη της τεχνικής δεν μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα πόλους "ανόμοιους-όμοιους" ως πολικότητα.

Επιπλέον, οι τρεις αλληλεπιδράσεις με τα αντίθετά τους μπορούν να κατασκευαστούν με δύο ακόμα αλληλεπιδράσεις και να γίνουν 5 και αν συνεχίσουμε να προσθέτουμε δύο, γίνονται 7 ή 9 ή 11 ή 13 αλληλεπιδράσεις και ακόμη περισσότερες ...

Το κατασκευαστικό εφευρετικό βήμα (στάδιο) της εφεύρεσης, στα σχήματα 1, 2, 3 και 4

Τα Σχήματα 1, 2, 3 και 4 δείχνουν το εφευρετικό βήμα (στάδιο) της εφεύρεσης, το οποίο είναι ο πυρήνας και η κοινή εφαρμογή σε όλες τις εφαρμογές της μεθόδου της εφεύρεσης και απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίο η εφεύρεση εκμεταλλεύεται και καθιστά χρήσιμες όλες τις πολικές ιδιότητες των βρόχων των μαγνητικών γραμμών και κάθε δίπολο που χρησιμοποιείται στις διατάξεις, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κάνει χρήση αυτού του εφευρετικού βήματος (σταδίου) της κατασκευής.
fig. 1.jpg
fig. 1.jpg (86.97 KiB) Προβλήθηκε 985 φορές
Σχήμα 1. Αξιοποίηση των ολικών πολικών ιδιοτήτων των βρόχων ενός διπόλου που εκμεταλλεύεται την εμπρόσθια και την εμπρόσθια / οπίσθια δέσμη των δυναμικών γραμμών.

Το σχήμα 1 δείχνει κάθε ειδικό μαγνητικό διάνυσμα και το τμήμα κατεύθυνσης του βρόχου (8) ενός διπόλου (7) στην εμπρόσθια δέσμη δυναμικών γραμμών (3), τους δύο πόλους που αντιστοιχούν σε κάθε δύο βρόχους, οι οποίοι πόλοι αφορούν τους δύο πόλους 1, 2) του διπόλου (7) και επίσης την εμπρόσθια / οπίσθια δέσμη δυναμικών γραμμών (4), η οποία βρίσκεται στην ουδέτερη ζώνη του μαγνήτη (5) όπου υπάρχουν δύο άλλοι ωφέλιμοι πόλοι, η δέσμη βρόχων της ουδέτερης ζώνης (8, 5) και έχουν αντίθετη πολικότητα από τους αντίστοιχους παρακείμενους εμπρόσθιους πόλους του ίδιου βρόχου. Ο όρος "ωφέλιμος πόλος" χρησιμοποιείται με την έννοια ότι στις αλληλεπιδράσεις των εφαρμογών της εφεύρεσης λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και με τις ίδιες ιδιότητες με έναν συμβατικό πόλο με δύο βρόχους. Σε κάθε επίπεδη θεωρητική επιφάνεια (6) που κόβει κατακόρυφα κάθε βρόχο των μαγνητικών γραμμών, ακριβώς στα σημεία όπου οι καμπύλες μαγνητικών γραμμών αφήνουν κάθε πολική περιοχή (3) και βρίσκονται στην ονομαζόμενη ουδέτερη ζώνη (5) του μαγνήτη, η κάθε μαγνητική γραμμή έχει ένα αντίθετο διάνυσμα και κατεύθυνση από αυτή που είχε η κάθε μια στη γειτονική πολική περιοχή της (3). Όλες οι γραμμές στην επίπεδη θεωρητική επιφάνεια (6) που κόβει κάθετα τις μαγνητικές γραμμές είναι αντίθετης πολικότητας από τον γειτονικό πόλο (3) που ανήκουν. Ονομάζουμε τότε αυτές τις δυναμικές γραμμές, ειδικά για την αναγνώρισή τους ως εμπρόσθια / οπίσθια δέσμη δυναμικών γραμμών (4). Αυτή η δέσμη είναι επίσης σε εκείνη την περιοχή (6) πάντα αντίθετης πολικότητας από τον παρακείμενο πόλο (3), στον οποίο υπάρχουν και διαφέρουν από αυτό το τμήμα των δυναμικών γραμμών που προέρχονται από την γειτονική πολική περιοχή (3) και οι οποίες για αναγνώριση χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα ως εμπρόσθια δέσμη δυναμικών γραμμών (3). Στον βόρειο (1) πόλο (3) ενός διπόλου (7), ο οποίος χαρακτηρίζεται ως εμπρόσθια δέσμη δυναμικών γραμμών (3), η γειτονική εμπρόσθια / οπίσθια δέσμη δυναμικών γραμμών (4) ) από κοινού από τους δύο γειτονικούς βρόχους (8) (8) της ουδέτερης ζώνης (5) είναι νότιας πολικότητας (2) και αυτό ως (4,2) είναι πανομοιότυπο με το νότιο πόλο (3) (7). Το αντίστοιχο ισχύει για τον νότιο (2) πόλο (3) του ίδιου διπόλου (7), ο οποίος επίσης χαρακτηρίζεται ως εμπρόσθια δέσμη δυναμικών γραμμών (3) και η γειτονική εμπρόσθια / οπίσθια δέσμη δυναμικών γραμμών (4) από μία κατακόρυφα θεωρούμενη στάθμη (6) από κοινού από τους δύο παρακείμενους βρόχους (8) (8) της ουδέτερης ζώνης (5) έχει πολικότητα βορρά (4,1) και είναι ταυτόσημη με τον βόρειο (1) 3) του διπόλου (7). Επειδή λοιπόν από το γεγονός ότι κάθε δίπολο (7) έχει δύο πόλους (3, 1 και 3, 2), η εφεύρεση εκμεταλλεύεται την κατασκευή των περιοχών (5) κάθε βρόχου (8) κάθε διπόλου (7), έτσι, χρησιμοποιώντας την διαφοροποίηση οι δυναμικές γραμμές επιτυγχάνουν στο μαγνητικό τους διάνυσμα και στη κατεύθυνση στο χώρο, όταν διεισδύουν στην ουδέτερη ζώνη (5) του μαγνήτη (7) έτσι ώστε κάθε δίπολο (7) να έχει δύο πόλους (3, 1 και 3, 2) ο βρόχος (8) του διπόλου (7) διαθέτει δύο περισσότερο ευεργετικά εκμεταλλευόμενες δομικές δέσμες (4, 1) και (4, 2).

Το σχήμα 2 δείχνει μια δεύτερη περίπτωση, όπου λόγω της φύσης του μαγνητισμού και δεδομένου ότι οι δυναμικές γραμμές επιλέγουν πάντοτε τον πλησιέστερο και ευκολότερο τρόπο ή μέσο για να περάσουν από τα δύο μαγνητικά υλικά που βρίσκονται κοντά για να κλείσουν ένα μαγνητικό βρόχο (8Α) ως δυναμικές γραμμές, (7), όπου ο εμπρόσθιος πόλος του οπίσθιου διπόλου (9) έχει την ίδια πολικότητα, δηλαδή το βόρειο (1) με την πίσω πολικότητα του εμπρόσθιου διπόλου (7) και μιας μπροστινής δέσμης των δυναμικών γραμμών (8Α) του οπίσθιου διπόλου (9), ενώνονται με τη δέσμη δυναμικών γραμμών του βρόχου του εμπρόσθιου διπόλου (7) έτσι ώστε να υπάρχει μία ενιαία και ομοιόμορφη θηλιά των μαγνητικών γραμμών (8Α) που διαπερνά και τα δύο δίπολα (7, 9). Εάν η εμπρόσθια δέσμη δυναμικών γραμμών (3, 2) ορίζεται ως αυτή που προέρχεται από το εμπρόσθιο δίπολο (7), τότε η συνολική εμπρόσθια δέσμη του οπίσθιου διπόλου (9) θα χαρακτηρίζεται ως εμπρόσθια / οπίσθια δέσμη δυναμικών γραμμών 4Α, 1), που εκτελεί παρόμοιες λειτουργίες όπως στην πρώτη περίπτωση του σχήματος 1 (4, 1), που αναφέρεται παραπάνω ως μόνο δίπολο (7), με την εξαίρεση ότι εκπέμπεται η εμπρόσθια / οπίσθια δέσμη (4Α, 1) από την εμπρόσθια δέσμη δυναμικών γραμμών του οπίσθιου τοποθετημένου διπόλου (9). Η εμπρόσθια / οπίσθια δέσμη δυναμικών γραμμών (4), οποιασδήποτε πολικότητας, εκπέμπεται σφαιρικά στον τρισδιάστατο χώρο από ένα κυλινδρικό δίπολο και έτσι, εφ 'όσον η εφαρμογή εκμεταλλεύεται αυτή την ιδιότητα των διπόλων, αυτή η ιδιότητα θα είναι επίσης παρούσα σε περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στην περιγραφή και στα σχήματα.
fig. 2.jpg
fig. 2.jpg (96.33 KiB) Προβλήθηκε 985 φορές
Σχήμα 2. Η εμπρόσθια και η μπροστινή / πίσω δέσμη των δυναμικών γραμμών με εμπρόσθιο (7) και οπίσθιο δίπολο (9).
fig. 3.jpg
fig. 3.jpg (120.32 KiB) Προβλήθηκε 985 φορές
Σχήμα 3. Η εμπρόσθια και η εμπρόσθια / οπίσθια δέσμη των δυναμικών γραμμών με δύο περιθωριακά εμπρόσθια (7,7) και ένα κεντρικό οπίσθιο δίπολο (9).
fig. 4.jpg
fig. 4.jpg (106.61 KiB) Προβλήθηκε 985 φορές
Σχήμ 4. Μέγιστος αριθμός βρόχων (8Α), που είναι έξι μεταξύ ενός οπίσθιου διπόλου (9) και έξι οριακά παρακείμενα τοποθετημένα μπροστινά δίπολα (7).

Το Σχήμα 3 δείχνει ότι η εμπρόσθια / οπίσθια δέσμη δυναμικών γραμμών (4Α, 1) σχηματίζεται από δύο εμπρόσθια δίπολα (7) και ένα οπίσθιο δίπολο (9), όπου υπάρχουν δύο βρόχοι (8Α) (7) και το πίσω δίπολο (9). Έτσι, υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί, όπου μπορούν να υπάρχουν βρόχοι του τύπου (8Α), που διέρχονται από δύο μαγνητικά δίπολα. Στην περίπτωση τριών διπόλων εμπρός (7) και οπίσθιου διπόλου (9), θα σχηματιστούν τρεις βρόχοι (8Α) κ.τ.λ. και ο μέγιστος αριθμός είναι έξι βρόχοι (8Α), μεταξύ κυκλικών μαγνητικών διπόλων κυκλικού εξ ίσου μεγέθους, υπάρχουν δηλαδή έξι εμπρόσθια δίπολα (7) μπροστά και γύρω από ένα οπίσθιο δίπολο (9), με συμμετρία p6m, από εξαγωνικό επίπεδο πλέγμα επίπεδου πλακιδίου, όπως παρουσιάζεται παραδειγματικά στο σχήμα 4. Το σχήμα 3 και τα παραπάνω αναφερόμενα όπως στο σχήμα 4 που είναι (4Α) μπορεί να περιέχει δύο ή τρεις ή έως έξι βρόχους (8Α), πράγμα που θα εξαρτάται από το πώς τα μαγνητικά δίπολα είναι διατεταγμένα στην κατασκευή κάθε μαγνητικής διάταξης.
Η εκμετάλλευση όλων των πολικών ιδιοτήτων που παράγονται από τις δυναμικές γραμμές των βρόχων των μαγνητικών γραμμών ενός διπόλου, είτε με τον τρόπο του σχήματος 1, είτε με τον τρόπο των σχημάτων 2, 3 ή 4 αποτελεί το κατασκευαστικό εφευρετικό στάδιο όλων των διατάξεων της εφεύρεσης. Σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες διατάξεις, όπου μία διάταξη είναι αντίθετη προς την άλλη, χρησιμοποιείται η προαναφερθείσα εκμετάλλευση των διαφόρων περιπτώσεων του σχήματος 1 και των σχημάτων 2, 3 και 4, όπου η εμπρόσθια / οπίσθια δέσμη δυναμικών γραμμών, του σχήματος 1 (4), είναι ακριβώς παρόμοια σε λειτουργία με την εμπρόσθια / οπίσθια δέσμη δυναμικών γραμμών των σχημάτων 2, 3 και 4 (4Α). Η μόνη διαφορά τους είναι στην ένταση, δηλαδή στα σχήματα 2, 3 και 4, η (4Α) είναι πιο ισχυρή σε μαγνητική ένταση από αυτή του σχήματος 1 (4). Όσον αφορά τις λειτουργίες των αλληλεπιδράσεων, αυτές είναι παρόμοιες.

Η πρώτη διάταξη πολλαπλών αλληλεπιδράσεων της εφεύρεσης είναι οι τρεις αλληλεπιδράσεις εναντίον της μιας γνωστής της στάθμης της τεχνικής. Αυτό συμβαίνει ως εξής:

Ένας ορισμένος αριθμός διπολικών μαγνητών διατεταγμένων σε συγκεκριμένες θέσεις τοποθετείται με κόλληση σε μία λεπτή επίπεδη επιφάνεια, που περιλαμβάνει μια μαγνητική διάταξη. Κάθε μαγνητική διάταξη υποστηρίζεται κάθετα σε μια λεπτή, επίπεδη, οριζόντια και μη μαγνητική βάση, κάνοντας έτσι μια "μαγνητική κατασκευή". Αυτή η μαγνητική κατασκευή ολισθαίνει στις αυλακώσεις ενός οδηγού και αλληλεπιδρά με την αντίστοιχη μαγνητική κατασκευή με την οποία αποτελεί ένα ζεύγος. Η κίνηση του ζεύγους των μαγνητικών κατασκευών στον οδηγό ελέγχεται χειροκίνητα. Ο οδηγός επιτρέπει στις δύο μαγνητικές κατασκευές να αλληλεπιδρούν με ελκτικό ή απωστικό τρόπο και ακόμη και να ισορροπούν χωρίς κίνηση, παραμένοντας σταθερές, πάντως αυτό επιτυγχάνεται πάντα μόνο προς μία κατεύθυνση, από τις μαγνητικές κατασκευές που παραμένουν πάντα αντιμέτωπες και παράλληλες μεταξύ τους. Ο οδηγός με τις δύο μαγνητικές κατασκευές, οι οποίοι αλληλεπιδρούν επ 'αυτού, αποτελούν τη μαγνητική συσκευή, η οποία είναι το προϊόν της εφεύρεσης. Ο χρήστης του προϊόντος κινεί προς τα εμπρός ή / και προς τα οπίσω τις αντίθετες μαγνητικές κατασκευές με διάφορους τρόπους όπως είναι επιθυμητό. Κάθε καινοτομική συμμετρική διάταξη των διπολικών μαγνητών δημιουργεί νέες τεχνολογικές διανομές των μαγνητικών γραμμών, οι οποίες με αμφότερους τρόπους όσον αφορά τη διαδρομή τους διαμέσου των μαγνητών και επίσης όσον αφορά τη διανομή τους στον περιβάλλοντα χώρο αέρα, παράγουν τα αποτελέσματα, καθώς οι δυναμικές γραμμές καθορίζουν τη γεωμετρία του μαγνητοστατικού τους πεδίου. Στη στάθμη της τεχνικής, οι πόλοι που έρχονται αντιμέτωποι μεταξύ των αλληλεπιδρώντων μαγνητικών κατασκευών είναι όμοιοι ή ανόμοιοι ανεξάρτητα από την διακύμανση ανοίγματος ή κλεισίματος της απόστασης που παρεμβάλλεται μεταξύ των πόλων.
Κατά την λειτουργία της παρούσας εφαρμογής, οι πόλοι μεταξύ των αλληλεπιδρώντων μαγνητικών κατασκευών της εφεύρεσης γίνονται όμοιοι ή ανόμοιοι ή όμοιοι-ανόμοιοι ταυτόχρονα ή ανόμοιοι-όμοιο ταυτόχρονα, ανάλογα με την διακύμανση ανοίγματος ή κλεισίματος της απόστασης που παρεμβάλλεται μεταξύ των πόλων. Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ιδιοτήτων κατοχής και παραγωγής αλληλεπιδράσεων και φαινομένων στην τεχνολογική εφαρμογή της εφεύρεσης έγκειται στη μοναδικότητα ότι στον οδηγό υπάρχουν τρία πρωτο-εμφανιζόμενα διαφορετικά οριοθετημένα φαινόμενα μαγνητικών αλληλεξαρτήσεων, δηλαδή τρεις διαφορετικές πρωτο-εμφανιζόμενες πολυ-επίπεδες πολικότητες μεταξύ των δύο μαγνητικών σωμάτων, οι οποίες δημιουργούν αντιστοίχως τρεις διαφορετικές αλληλεπιδράσεις. Όλες αυτές οι νέες αλληλεξαρτήσεις παράγονται κατά τη διακύμανση ανοίγματος ή κλεισίματος της απόστασης που ρυθμίζεται μέσα στον ένα και μόνο κενό χώρο αέρα όταν αλληλεπιδρούν οιι δύο μαγνητικές κατασκευές. Αναλυτικότερα:

Πειραματικό Στάδιο, Υλικά και Μέθοδοι

Α) Ανάλογα με τη θέση και την απόσταση των μαγνητικών κατασκευών, οι μαγνητικοί πόλοι τους γίνονται στην πλησιέστερη ανόμοιοι με την παραγωγή ελκτικού πεδίου δράσης και στην μακρινή απόσταση γίνονται όμοιοι και παράγουν απωστικό πεδίο δράσης, ενώ στη μέση απόσταση γίνονται όμοιοι-ανόμοιοι ταυτόχρονα, όπου εξαιτίας της ισοδυναμίας έντασης των ελκτικών και απωστικών δυνάμεων εμφανίζεται η παραγωγή αλληλεπίδρασης ασταθούς ισορροπίας. Οι μπροστινοί πόλοι των κατασκευών πρέπει να είναι όμοιοι.

Β) Στην περίπτωση που συναντάμε δύο άλλους, διαφορετικά διαμορφωμένους τύπους συγκρουόμενων μαγνητικών κατασκευών, τότε, ανάλογα με τη θέση και την απόσταση των μαγνητικών κατασκευών, οι μαγνητικοί πόλοι τους γίνονται όμοιοι στην πλησιέστερη απόσταση και παράγουν απωστικό πεδίο δράσης και στην μακρινή απόσταση γίνονται ανόμοιοι και παράγουν ένα ελκυστικό πεδίο δράσης, ενώ στη μέση απόσταση γίνονται ανόμοιοι-όμοιοι ταυτόχρονα, όπου εξαιτίας της ισοδυναμίας έντασης των απωστικών και ελκτικών δυνάμεων λαμβάνει χώρα μια παραγωγή σταθερής αλληλεπίδρασης (εξασφαλισμένο ελκτικό πεδίο χωρίς επαφή από απόσταση). Οι μπροστινοί πόλοι των κατασκευών πρέπει να είναι ανόμοιοι.

Για την παραπάνω διάταξη έχουμε 3 + 3 = 6 μαγνητικές αλληλεπιδράσεις συνολικά έναντι των γνωστών 2 της στάθμης της τεχνικής. Για αμφότερα τα Α) και Β) βλέπε Σχ. 5, 6 και 9.
Όλες οι διαφορετικές αλληλεπιδράσεις σε κάθε μία από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις είναι τρεις. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες άλλες λειτουργίες της μαγνητικής συσκευής, οι οποίες εισάγουν στην περίπτωση Α) και Β) αντίστοιχα δύο ακόμη αλληλοεπικαλυπτόμενες πρώτο-εμφανιζόμενες αλληλεπιδράσεις. Για κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν πέντε διαφορετικές αλληλεπιδράσεις που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στον κενό χώρο αέρα μεταξύ δύο μαγνητικών κατασκευών.

Για αυτή την παραπάνω διάταξη τότε θα έχουμε 5 + 5 = 10 μαγνητικές αλληλεπιδράσεις συνολικά έναντι των γνωστών 2 της στάθμης της τεχνικής. Δείτε τα Σχήματα 7, 8 και 10.

Συνεπώς, καθώς προστέθηκαν 2 αλληλεπιδράσεις στεις τρεις για να κάνουν 5 αλληλεπιδράσεις, η εφεύρεση εξελίσσει τις συμμετρικές της διευθετήσεις σε μια συνεχή καινοτόμο διαδικασία και συνεχίζει να προσθέτει 2 αλληλεπιδράσεις στις 5, για να κάνει 7 και συνεχίζει να προσθέτει 2 αλληλεπιδράσεις στις 7, για να κάνει 9 και με τον ίδιο τρόπο κάνει 11 και 13 και ακόμη περισσότερες ...
fig. 5.jpg
fig. 5.jpg (116.33 KiB) Προβλήθηκε 985 φορές
Σχήμα 5. Οι μαγνητικές αλληλεπιδράσεις 3 + 3 = 6 με συμμετρική τοποθέτηση μαγνητών (αρίθμηση μη αναφερόμενη σε όλα τα σχήματα).
fig. 6.jpg
fig. 6.jpg (105.52 KiB) Προβλήθηκε 985 φορές
Σχήμα 6. Οι 3 + 3 = 6 μαγνητικές αλληλεπιδράσεις με άλλη συμμετρική τοποθέτηση των μαγνητών (μια άλλη διαφορετική συμμετρία που παράγει τα ίδια αποτελέσματα με το σχήμα 1).
fig. 7.jpg
fig. 7.jpg (108.48 KiB) Προβλήθηκε 985 φορές
Σχήμα 7. Οι μαγνητικές αλληλεπιδράσεις 5 + 5 = 10 με την συμμετρική τοποθέτηση των μαγνητών.
fig. 8.jpg
fig. 8.jpg (118.36 KiB) Προβλήθηκε 985 φορές
Σχήμα 8. Οι 5 + 5 = 10 μαγνητικές αλληλεπιδράσεις σε άλλη συμμετρική τοποθέτηση των μαγνητών (μια άλλη διαφορετική συμμετρία που παράγει τα ίδια αποτελέσματα με το Σχήμα 3).
fig. 9.jpg
fig. 9.jpg (43.06 KiB) Προβλήθηκε 985 φορές
Σχήμα 9. Η κατασκεή: 3 + 3 = 6 μαγνητικών αλληλεπιδράσεων μαγνητική συσκευή
fig. 10.jpg
fig. 10.jpg (44.07 KiB) Προβλήθηκε 985 φορές
Σχήμα 10. Η κατασκεή: 5 + 5 = 10 μαγνητικών αλληλεπιδράσεων μαγνητική συσκευή


Ο εφευρέτης Γ. Κερτσόπουλος παρουσιάζει τις 3+3=6 αλληλεπιδράσεις πειραματικά στο 2ο διεθνές συνέδριο
για τον Μαγνητισμό και τα Μαγνητικά Υλικά στη Βουδαπέστη, 24-26 Σεπ. 2018.


Ο εφευρέτης Γ. Κερτσόπουλος παρουσιάζει τις 5+5=10 αλληλεπιδράσεις πειραματικά στο 2ο διεθνές συνέδριο
για τον Μαγνητισμό και τα Μαγνητικά Υλικά στη Βουδαπέστη, 24-26 Σεπ. 2018.

Απάντηση