Σελίδα 1 από 1

Προφυλάξεις όσον αφορά τα μαγνητικά πεδία και τους μαγνήτες

Δημοσιεύτηκε: 24 Μάιος 2019, 20:30
από yorgoskertsopoulos
-Εάν χρησιμοποιείτε βηματοδότες ή εμφυτευμένους καρδιακούς απινιδωτές, οι μαγνητικές συσκευές δεν είναι κατάλληλες για χρήση από εσάς. Μπορεί να αντιμετωπίσετε ασθένεια λόγω της αλλαγής του βηματοδότη σας σε κατάσταση δοκιμής. Ο απινιδωτής της καρδιάς μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί. Εάν φοράτε αυτές τις συσκευές, πρέπει να μείνετε τουλάχιστον 2 μέτρα μακριά από τις μαγνητικές συσκευές, μπορείτε να τις δείτε από απόσταση, αλλά σας συνιστούμε να μην τις χρησιμοποιήσετε. Προειδοποιήστε τους άλλους που μπορεί να φορούν αυτές τις συσκευές για να μείνουν μακριά και να μην χρησιμοποιήσουν τις μαγνητικές κατασκευές.
- Αν και τα πειράματα είναι συναρπαστικά και επίσης εκπληκτικά και ενδιαφέρουν πολύ τα παιδιά, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι οι μαγνήτες δεν είναι παιχνίδια και τα παιδιά θα πρέπει πάντα να καθοδηγούνται από έναν ενήλικα όταν χρησιμοποιούν τις μαγνητικές κατασκευές που είναι μαγνητικά επιστημονικά όργανα.
- Χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε και απορρίπτετε τις προσωπικές μαγνητικές συσκευές σύμφωνα με τους κανόνες που τις αφορούν και επίσης να τις κρατάτε μακριά από ηλεκτρονικό εξοπλισμό, smartphones, ψηφιακές κάρτες και οποιαδήποτε άλλη συσκευή που μπορεί να απομαγνητιστεί.
Αναγνωρίζετε ότι θα λάβετε όλες τις προφυλάξεις για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τους άλλους από τυχόν κακή χρήση μαγνητικής επαφής που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να διαταράξει με οποιονδήποτε τρόπο την ευημερία σας και την υγεία σας και αναγνωρίζετε ότι έχετε κατανοήσει τους κανόνες που αναφέρονται εδώ σχετικά με τις προφυλάξεις ασφαλείας που θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπόψη όταν εργάζεστε με οποιοδήποτε είδος μαγνητών. Όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς του μαγνήτη 1) ανάλογα με το αυξημένο μέγεθός του ή 2) λόγω των αυξημένων μαγνητικών ιδιοτήτων της ποιότητας του κατασκευασμένου υλικού, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να εκσφενδονιστεί ο μαγνήτης κατά τη διάρκεια της κατασκευής και ενδεχομένως να επιφέρει πληγή στο άτομο ή να χτυπήσει ένα αντικείμενο και να το καταστρέψει. Εξαιρετικά ιδιαίτερη φροντίδα απαιτείται όταν εργάζεστε και κατασκευάζετε μαγνητικές κατασκευές, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και πάντα να έχετε κατά νου ότι «με μαγνήτες μπορούν να κατασκευαστούν παιχνίδια, αλλά οι ίδιοι οι μαγνήτες δεν είναι παιχνίδια, είναι γεννήτριες μαγνητικών πεδίων που διαθέτουν δυναμικές και κινητικές ιδιότητες, οι οποίες ιδιότητες χρειάζονται τον ανάλογο σεβασμό από τον καθένα μας ως προς τη λειτουργία τους ».